Salon polecany przez Dermika Salon & Spa

+32 757 66 04 salon@martesspa.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że kontaktując się z nami poprzez stronę internetową www.martesspa.pl oraz przez numer telefonu 32 757 66 04 i 797 628 333 wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Martess Marlena Grzymkiewicz z siedzibą Mickiewicza 33/10, 41-902 Bytom, PL, NIP: PL6262808829, w celu przesyłania informacji handlowych na podany w informacjach adres e-mail oraz numer telefonu.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak koniecznie w celu wykonania usługi. Przyjmują również Państwo do wiadomości, że mogą w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: salon@martesspa.pl . Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Martess Marlena Grzymkiewicz z siedzibą Mickiewicza 33/10, 41-902 Bytom, PL, NIP: PL6262808829, e-mail: salon@martesspa.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Dane te nie są przekazywane do Państwa trzeciego.

Moc Kobiety